Educar X Transformar

Nom de la iniciativa: Educar per Transformar

Fase d’inici: abril del 2009

Fase actual: aplicació d’experiència pilot a un centre de referència.

Persona que lidera: Aurora Rincón

Email de contacte: auroracaminando@gmail.com

Objectiu general de la iniciativa: promoure la innovació educativa a Catalunya. Considerar l’educació com a motor de transformació social.

Descripció: A l’educació formal de Catalunya hi contrasten un alt nivell d’insatisfacció i de problemàtiques no ben resoltes amb innovacions puntuals que mostren la possibilitat de fer front creativament a les dificultats. Aquesta és la motivació del projecte Educar x Transformar: estudiar, recolzar i difondre aquestes innovacions; contribuir a repensar l’educació i les possibles vies de transformació.

El projecte estudia els processos de construcció de models educatius innovadors a Catalunya en l’àmbit de l’educació formal obligatòria. S’interessa per centres, preferentment públics, que estan creant alternatives al model escolar imperant (i en crisi), més enllà d’una matèria o projecte específic. És a dir, propostes globals, que integrin la comunitat educativa del centre (docents, famílies, agents socials…), a diferents nivells (organitzatiu, metodològic, curricular…) per tal de donar respostes als reptes de l’educació i de la societat del s.XXI i un significat concret als termes “èxit escolar” i “excel·lència educativa” actualment i en el context català.

La iniciativa identifica i estudia els referents de què es disposa, com es produeixen aquestes innovacions, què les fa possibles, i de quina manera es poden afavorir. L’objectiu final és elaborar propostes i mecanismes de suport que contribueixin a l’extensió de la cultura de la innovació, per una millora constant del sistema educatiu.

Documents:
Presentació d’Educar per Transformar

Una de les tasques de nova és acollir iniciatives socialment innovadores per donar’n difusió i en alguns casos fer-ne assessorament. Volem posar a la vostra disposició diverses propostes que ajudin a fer un món habitable per a tothom. A l’apartat Iniciatives Socialment Innovadores de la web pots trobar propostes interessants que s’estan duent a terme. Si tu en tens una, consulta l’Espai novalab per veure què et podem oferir i l’apartat Activa’t per contactar amb nosaltres.

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories