7 transicions

 

1.Transició a una democràcia participativa i deliberativa, per:

 • promoure que la societat s’impliqui en l’elecció de les orientacions polítiques per a la gestió dels recursos i la seva distribució equitativa,
 • evitar una feble o mala aplicació de les lleis i per enfortir la legitimitat de l’estat de Dret,
 • garantir els serveis socials, de salut, d’educació i la defensa del bé comú a tota la població,
 • evitar la corrupció i millorar la gestió pública, tot afavorint pressupostos participatius, així com sistemes d’informació i d’administració públics que garanteixin el dret d’accés a la informació, la transparència i la rendició de comptes dels governs,
 • facilitar la participació de les dones i dels sectors més vulnerables en la presa de decisions col·lectives, tot fomentant les pràctiques i les organitzacions democràtiques, amb una representativitat efectiva, paritària d’homes i dones, en tots els àmbits.

 

2.Transició a la sostenibilitat ambiental, per:

 • recuperar la visió de la vida humana com interdependent, intrínsecament vinculada als éssers vius, a la natura, al sol, l’aire, l’aigua i la terra,
 • generar un nou estil de vida sostenible, un consum responsable i l’ús d’energies renovables, tot disminuint progressivament la utilització de combustibles fòssils i radioactius,
 • impulsar els models de regeneració i desconcentració dels assentaments humans,
 • implantar i aplicar de forma més estricta polítiques fiscals nacionals i globals per a la sostenibilitat, amb impostos, penalitzacions i incentius tant ecològics com socials.
 • protegir els drets de les generacions presents i futures, tot ampliant les competències de la Cort Penal Internacional a delictes ambientals i econòmics.

 

3.Transició a una economia social, equitativa i sostenible, per:

 • revisar dràsticament el sistema econòmic i l’estil de vida, i substituir els enganyosos indicadors econòmics,
 • evitar l’acaparament de terres i recursos naturals, així com la concentració de riquesa, de propietat i de poder, tot aplicant el principi de “Qui més té o més guanya, més contribueix”,
 • garantir el dret al treball dignificant, a un sustent digne o a una renda bàsica de ciutadania com a dret humà,
 • abandonar les polítiques “d’ajuda al desenvolupament”, convertides en explotació i establir un sistema mundial de cooperació i d’intercanvi basat en la solidaritat,
 • substituir la competència salvatge per la cooperació i l’autogestió; promoure la “relocalització” de la producció i dels serveis.

 

4. Transició a un sistema financer no especulatiu, per:

 • impedir les activitats financeres especulatives, tot aplicant taxes sobre les transaccions financeres i suprimint realment els paradisos fiscals,
 • limitar l’endeutament públic amb el sistema privat financer, tot recuperant la sobirania financera amb la capacitat pública, social i transparent de creació monetària,
 • evitar que els diners siguin un mitjà d’acumular recursos i d’augmentar el lucre insolidari, tot introduint sistemes alternatius transparents de moneda sota control social i públic,
 • alliberar els pobles de l’esclavatge del deute exterior públic, amb la renegociació, la condonació o la cancel·lació unilateral,
 • impedir que els bancs donin suport a empreses i projectes nocius per a la vida i el planeta, tot afavorint les finances ètiques.

 

5. Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica, per:

 • considerar i valorar el coneixement i la capacitat de generar-ne i intercanviar-ne com un patrimoni comú de la humanitat,
 • evitar el control dels recursos intel·lectuals, dels mitjans i sistemes de comunicació per part dels grans consorcis internacionals i/o partits polítics, tot donant suport uns mitjans de comunicació de les persones i per a les persones,
 • evitar la manipulació en l’emergent societat de la informació i la comunicació, tot afavorint l’accés i el control de tothom,
 • promoure models més oberts d’investigació científica transdisciplinària i l’intercanvi de coneixements,
 • prioritzar el dret a la salut i a la vida, el dret dels pobles a proveir als seus membres dels tractaments que necessiten, per sobre de les patents.

 

6. Transició a un món que superi les guerres i la violència, per:

 • avançar cap a un món més pacífic, tot combatent les causes estructurals de la guerra i de la violència,
 • fomentar la coexistència pacífica, la tolerància i el respecte a la diversitat sexual, religiosa, ètnica, lingüística i cultural, i per lluitar contra el patriarcat, el feminicidi, la segregació de castes i els prejudicis racials,
 • avançar en el desarmament, en especial amb la prohibició de totes les armes de destrucció massiva,
 • eliminar estructuralment la impunitat dels tràfics de persones, d’òrgans, d’armes, de drogues i de capitals d’origen criminal,
 • enfortir el dret a la resistència dels pobles i les comunitats contra la injustícia.

 

7. Transició a una governança global democrática, per:

 • evitar la plutocràcia –el poder dels diners-, avançant en un sistema de governança mundial democràtica inclusiva, basat en l’interès humà i no en els interessos nacionals, amb la refundació del Sistema de les Nacions Unides.
 • garantir la seguretat a escala mundial i l’acció coordinada, per reduir l’impacte de catàstrofes naturals o provocades,
 • garantir que les normes i instàncies de regulació internacional actuïn en l’interès públic, responent als nous objectius socials i humans del “bon viure”5 i de respecte pel medi ambient.
 • protegir els drets humans dels migrants i avançar en l’obertura gradual de fronteres als fluxos migratoris com a pas a la lliure circulació de les persones,
 • sortir del desordre financer mundial originat pels especuladors i per les Institucions Financeres Internacionals, tot creant un nou sistema financer internacional i de reserva global de divises.

 

Tags: , , , , , ,

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories