3 principis bàsics 3 enfocaments 3 estratègies complementàries

 ELS 3 PRINCIPIS BÀSICS:

  • de la crítica a la proposta
  • de la teoria a la pràctica
  • de l’objectivitat a la subjectivitat

ELS 3 ENFOCAMENTS:

  • Noviolència activa: com a actitud positiva d’oposició a la injustícia, utilitzant la força de la Veritat, la Justícia i l’Amor. La noviolència és un altre dels trets característics de Nova, del qual neixen programes i projectes. També és la manera d’enfocar, i abordar qualsevol conflicte, des dels quotidians de comunicació interpersonal, fins als internacionals. Intenta ser la forma d’actuar en tots els àmbits. Nova investiga i utilitza noves estratègies noviolentes per construir una pau justa al món
  • Participació deliberativa : com a possibilitat de compartir amb altres i de prendre part –com a iguals- en les decisions col·lectives, més enllà dels propis plantejaments. La participació activa és la manera que té nova d’entendre i de portar a la pràctica tant la gestió interna, com la dels projectes que lidera i/o proposa. I és una participació deliberativa perquè nova opta per considerar atentament les raons i motius, a favor o en contra, abans de prendre una decisió, determinació o resolució. La deliberació és un tret d’identitat de nova, ja que totes les decisions es prenen en un procés deliberatiu col·lectiu, no només intern, sinó sovint també públic. nova tria aquesta forma de prendre decisions a tots els nivells, com a forma d’ampliació i millora de la qualitat democràtica.
  • Intel·ligència cooperativa: com a conseqüència de la interacció i complementarietat de les intel·ligències individuals i amb el convenciment que el resultat és molt més que la suma de les parts. Implica, també, entendre la cooperació no com fer tot entre tots, ni només com la suma dels quefers de cadascú, sinó com la interdependència entre les accions d’uns i altres, tant a nivell intern de la pròpia organització, com amb la interacció amb altres entitats. nova creu clarament en el treball cooperatiu tant a nivell intel·lectual com operatiu i promou i implementa aquesta forma d’actuar en totes les seves intervencions.

LES 3 ESTRATÈGIES COMPLEMENTÀRIES:

  • canvi personal
  • canvi col·lectiu
  • canvi institucional

Tags: , , , , ,

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories